Zakres usług

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

Prawnik
 • Prawo administracyjne
  • obsługa prawna gminnych i powiatowych jednostek samorządowych w tym opiniowanie aktów prawnych wydawanych przez nie aktów prawnych
  • pomoc prawna osobom fizycznym w postępowaniu administracyjnym w tym sporządzanie pism i odwołań od decyzji administracyjnych
 • Prawo rodzinne
  W sprawach z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi:
  • przyznanie władzy rodzicielskiej
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie kontaktów
  • zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
  • zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy nad dzieckiem
  Alimenty:
  • dochodzenie przed sądem alimentów
  • podwyższenie / obniżenie alimentów
  • stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego
  • pochodzenie dziecka
  • ustalenie ojcostwa / macierzyństwa
  • uznanie dziecka
  • zmiana nazwiska dziecka
  W sprawach małżeńskich majątkowych
  • zniesienie wspólności małżeńskiej majątkowej
  • podział majątku wspólnego
  • zwrot nakładów i wydatków na majątek osobisty
  Separacja i rozwód, sporządzenie pozwu, odpowiedzi na pozew i pism w toku procesu
 • Prawo cywilne
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • dochodzenie roszczeń wynikających z umów
  • zniesienie współwłasności
  • zasiedzenie
 • Prawo pracy
  • opiniowanie umów o pracę
  • dochodzenie roszczeń wynikających ze stosunku pracy
  • opiniowanie i pomoc przy tworzeniu wewnętrznych przepisów prawa pracy przez pracodawcę
 • Prawo gospodarcze
  • zakładanie spółek wraz z wpisami do krs
  • przygotowanie i opiniowanie umów
  • reprezentacja przed sądami
  • prowadzenie negocjacji