Wynagrodzenie

Prawnik

Kancelaria stosuje dwa główne systemy rozliczeń:

  1. System wynagrodzenia zryczałtowanego.
    Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu okreslić zakres prac i ich wymiar czasowy. Wynagrodzenie jest ustalane podczas indywidualnych rozmów z klientem i jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy oraz pilnego terminu realizacji usługi
  2. System rozliczeń godzinowych.
    Wysokość wynagrodzenia zalezy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Terminy płatności wynagrodzenia ustalane są indywidualnie.